Experimentální tavba ve Staré huti u Adamova

12.09.2013 15:45


https://www.starahut.com/

Technické muzeum v Brně zve na další Podzimní experimentální tavbu ve Staré huti u Adamova

Kdy: pátek 20. září od 12.00 hod. a v sobotu 21. září od 9.30 hod. (do cca 17.00 hod. )

Kde: Stará huť u Adamova

 

 

Cílem akce je provést dvě experimentální tavby v rekonstrukcích raně středověkých železářských kusových pecí. Jedná se o pokračování  v sérii experimentů prováděných již po několik let s úkolem přispět k pochopení této staré technologie a současně propagovat památky spojené s historií starého železářství na sever od Brna.

Stará huť je pozůstatkem hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. stolení vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina. Vysoká pec Františka byla vystavěna v roce 1746, koncem 18. století pak byla přestavěna a dnes je dominantou Josefovského údolí.

Tavby pořádá Technické muzeum v Brně, společně se Středoevropskou cestou železa, Archaia Brno, o.p.s. a starahut.com.   

Zdroj:

Foto: https://www.starahut.com/