Jak na pochvalu?

10.01.2013 16:56

Nejupřímnější a nejefektnější způsob vyzdvižení kvalit člověka a jeho práce je prostá a zdánlivě obyčejná pochvala. Tato kouzelná formulka dokáže pohnout Zemí. Nevěříte?

ALFA VISIONS pochvalou se setkáváme ve svém životě už od útlého dětství. Má za úkol kladně ohodnotit co jsme udělali, nebo uznat zásluhy v nějaké naší činnosti. V poslední době se setkávám s postojem lidí, který nepochopitelně staví pochvalu na nějaké skoro nedosažitelné místo v žebříčku odměn. Přitom k pochvale máme důvod skoro v každý okamžik svého dne. Pochválit můžeme prodavačku v obchodě, že nás s úsměvem a rychle obsloužila; kolegyni, že nám včas předala podklady pro další práci; zákazníka, že se při jednání pokusil na problém podívat z našeho úhlu pohledu; kamaráda, že přišel přesně na schůzku; manželku, že uvařila výbornou večeři; děti, že nakreslily pěkný obrázek…. A spousty, spousty dalších možností…

 

Pochvala může mít několik podob:

- Verbální (slovní) – „Ten oběd se ti moc povedl.“ „Dnes Ti to moc sluší.“ „Ten tvůj návrh je převratný.“

- Neverbální (gesta) – úsměv, objetí, potlesk, poplácání po zádech, zvednutý palec
 
- Peněžitá, nebo hmotná odměna – prémie, medaile, čestné uznání, akademický titul
 

Jak vlastně pochvala funguje? Zkusme se vrátit do dětství a vzpomeňme si na nějaký okamžik, kdy jsme byli svými rodiči pochváleni. Vybavuje se nám ta čistá radost, až euforie z uznání našich „autorit“. Vnímáme, jak ten pocit pro nás byl nejvíc, co jsme mohli v tu chvíli dostat? Podobně si můžeme vybavit opravdu upřímnou pochvalu našeho nadřízeného, kdy vyzdvihl naši práci? Co to s člověkem dělá?
 

V prvním okamžiku je to odměna, která potvrzuje naše schopnosti, a která především nás přesvědčuje o našich kvalitách a zvyšuje naši sebedůvěru. O takovéto okamžiky se později často opírá naše sebevědomí. Druhým aspektem pochvaly je motivace k zvyšování našich úspěchů, a to především zase v našem vnímání sebe sama. Poslední dopad pochvaly, který jsem vypozoroval, je určitý závazek, který nám nedovoluje polevit a který následně slouží jako kontrola úrovně našich výsledků (na pochvalu se dobře zvyká).

 

Motivace pochvalou je jeden z nejsilnějších impulzů k udržení a dalšímu zlepšování výkonu, a to ať už v zaměstnání, v partnerství, nebo při výchově dětí. Tento aspekt se často přehlíží a ve vzájemné komunikaci výrazně převažuje prvek kritiky. Součástí takové pochvaly může být i malý dárek, případně jiná maličkost, která slovní vyjádření vhodně doplní.

 

Jak „uvařit“ pochvalu:

- Chvalme upřímně a od srdce; nikdy nechvalme účelově a jen „na oko“

- Nenadsazujme zásluhy chváleného; chvalme bez přehánění; mohlo by dojít k zesměšnění chváleného, mohl by se stát terčem posměchu (a následně i vy)

- Požijme pro pochvalu správná a jasná slova; nebalme pochvalu do tisíce pochvalných zpěvů; nepoužívejme strojený tón; buďme upřímní

- Neudělejme z chválení pevnou tradici; pochvala by měla překvapit a potěšit

- Nezapomeňme pochvalou motivovat

- Pochvala by měla následovat bezprostředně po výkonu, který hodnotíme

- Snažme se najít důvod k pochvale postupně u všech ve skupině; nevytvářejme nevhodným vyzdvihováním primány, nebo outsidery

- Buďme vnímaví, někteří lidé mají problém pochvalu přijmout; nestresujme nesmělého člověka dlouhými okázalými projevy díků; chvalme taktně

 

Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího. (Marcus Aurelius)

 

Strach z pochvaly
 

Často se stává že, neumíme pochvalu přijmout, neumíme se k ní postavit a nevíme jaký k ní zaujmout postoj. Přitom, pokud je to pochvala upřímná a zasloužená, je to jedna z nejjednodušších a nejpříjemnějších věcí na světě. V okamžiku, kdy negativní pocity (emoce) nám brání ve vychutnání si okamžiku uznání, toto hodnocení pro nás nemá žádný význam. Pochvalu si tak nepřipustíme. Současně s ní si do života nevpustíme ani její dopady – vnímání zasloužené odměny, zvýšení sebevědomí, motivaci.

 

Mezi důvody, proč nám může být pochvala nepříjemná, patří:
 

- stud z přijímání veřejného hodnocení

- vnímání pochvaly jako trapné

- předpoklad, že po pochvale přijde pád

- strach, že po pochvale bude následovat vyšší požadavek na výkon

- strach ze závisti, případně narážek ostatních v kolektivu

- předpoklad že za pochvalu si „nic nekoupím“


 

Odmítnutím chvály je přání být chválen dvakrát. (Francois Duc de la Rochefoucauld)

 

Jak přijmout pochvalu

- upřímnou pochvalu si pusťme k sobě; posilme si sebevědomí; nechme se motivovat k dalším úspěchům

- neodmítejme ji, neznevažujme její hodnotu a význam (to nestojí za řeč; to by dokázal každý; to se ti jen zdá)

- když máme pochyby o pochvale, řekněme to hned (neznevažujme pochvalu s odstupem času; když máme pocit, že není upřímná, poukažte na fakt, že za pochvalou vidíte skrytý cíl hodnotitele; když si myslíte, že by měl být v souvislosti s vaším hodnocením pochválen ještě někdo, navrhněte to)

- chovejme se přirozeně (dívejme se druhému do očí; nebojte se popsat své pocity; udržme soulad slov s neverbálním projevem)

- za pochvalu poděkujte, ale nepřehánějte to
 
Doufám, že ve vašem životě bude pochval přibývat a věřím, že si je dokážete lépe užít.

 

 DAVID HRADECKÝ | AL FAVISION